Pomoc prawna dla cudzoziemców

Pomoc prawna dla cudzoziemców obejmuje szereg usług, dzięki którym możliwe staje się podjęcie legalnej pracy, zdobycie pozwolenia na pobyt stały lub czasowy, a także profesjonalne doradztwo dotyczące innych kwestii formalnych, na przykład uzyskania karty pobytu. Zajmujemy się też pomocą w rozpoczęciu nauki w Polsce, czy prowadzeniu działalności gospodarczej. Naszym celem jest wszechstronne prawne wsparcie cudzoziemców, którzy chcą osiedlić się w Polsce.

 

Niebieska karta Unii Europejskiej

Niebieska Karta Unii Europejskiej jest specjalnym dokumentem upoważniającym obywateli państw, które nie znajdują się w UE do podjęcia pracy na jej terytorium. Karta jest wydawana wysoko wykwalifikowanym pracownikom, którzy ukończyli studia wyższe, lub posiadają minimum pięcioletnie doświadczenie w pracy jako specjalista na wskazanym stanowisku. Niebieska karta zezwala na trzyletni pobyt i prace w danym kraju UE. Zdobycie karty wiąże się z dopełnieniem wielu formalności zarówno przez cudzoziemca, jak i jego pracodawcę. Oferujemy więc pomoc na każdym etapie składania wniosków. Serdecznie zapraszamy.