Pobyt

Oferujemy pomoc prawną związaną ze zdobyciem pozwolenia na pobyt w Polsce. Prawo przewiduje kilka dróg legalizacji pobytu w Polsce. Osoby ubiegające się o zdobycie karty pobytu, muszą spełnić określone warunki formalne i przygotować odpowiednią dokumentację. Jest to niezbędne, aby następnie cudzoziemcy mogli podjąć w Polsce legalną pracę. Nasi pracownicy dokładnie przeanalizują sytuację, każdego zgłaszającego się do nas klienta. Pomogą też w wypełnieniu dokumentów i przygotowaniu wniosków – na przykład o przyznanie wizy.

 

Zezwolenie na pobyt czasowy

Cudzoziemcy, którzy chcą przebywać na terytorium polski dłużej niż 90 dni, muszą ubiegać się o zezwolenia na pobyt czasowy. Podstawą do jego wydania może być między innymi uzyskanie pozwolenia na pracę w Polsce, prowadzenie działalności gospodarczej, rozpoczęcie studiów wyższych lub małżeństwo.

 

Zezwolenie na pobyt stały

Zezwolenie na pobyt stały pozwala na podjęcie pracy na terenie Polski oraz na przemieszczanie się między krajami strefy Schengen z zachowaniem określonych ograniczeń. Jest wydawane bezterminowo, choć kartę stałego pobytu należy wymieniać co dziesięć lat na nową. Pomagamy w przygotowaniu odpowiednich wniosków.

paszport ukrainy